Personbeskyttelse

C.V.S Security har veluddannede sikkerhedsvagter, som kan løse selv de mest komplicerede og krævende sikkerhedsopgaver. Vores lille enhed er trænet i at udvikle, implementere og iværksætte sikkerhedsløsninger til de opgaver som kræver en ekstra indsats og stiller store krav til personalets operationelle – og strategiske kompetencer. Vi er ekspe …

Livvagt

C.V.S Security tilbyder personbeskyttelse på alle niveauer. Vores tilgang til personbeskyttelse er yderst professionel, hvilket betyder vi arbejder meget strategisk efter en nøje udarbejdet risikoanalyse der danner fundamentet for sikkerhedsløsningen. Såfremt de skulle have spørgsmål til vore kompetencer og referencer, er de mere end velkomne til at …

V.I.P. Vagt

En V.I.P. vagt sørger for, at et arrangement forløber uden uroligheder, så gæsterne føler sig i trygge hænder fra ankomst til afgang. Vores V.I.P. vagter har stået for en lang række firmaarrangementer, events og receptioner, messer, konferencer og produktfremvisninger. C.V.S. Security sikkerhedsvagter har gennemført alle lovpligtige kurser for vagtfu …