C.V.S Security har veluddannede sikkerhedsvagter, som kan løse selv de mest komplicerede og krævende sikkerhedsopgaver.

Vores lille enhed er trænet i at udvikle, implementere og iværksætte sikkerhedsløsninger til de opgaver som kræver en ekstra indsats og stiller store krav til personalets operationelle – og strategiske kompetencer.

Vi er eksperter i at passe på mennesker og andre særlige værdier. Læs mere om nogle af vores indsatsområder herunder.