En V.I.P. vagt sørger for, at et arrangement forløber uden uroligheder, så gæsterne føler sig i trygge hænder fra ankomst til afgang.

Vores V.I.P. vagter har stået for en lang række firmaarrangementer, events og receptioner, messer, konferencer og produktfremvisninger.

C.V.S. Security sikkerhedsvagter har gennemført alle lovpligtige kurser for vagtfunktionærer. De har en ren straffeattest og er sikkerhedsgodkendte af myndighederne. De har desuden gennemført relevante kurser som førstehjælp og konfliktløsning. Vores sikkerhedsvagter har mange års erfaring som vagter ved diverse arrangementer og events, butikker og servicecentre. De er derfor vant til at optræde med autoritet, og de klarer stort set alle konflikter med diplomati.